Forskjellen på usikret kredittramme og boligkreditt

Det finnes flere lånetyper på det norske markedet som gir deg en kredittramme du kan ha i bakhånd og som du kan benytte til hva du måtte ønske. Vi skal her se på de to vanligste typene – boligkreditt med sikkerhet i fast eiendom, og usikret forbrukskreditt.

Boligkreditt

Som navnet antyder er en boligkreditt en kredittramme du får stilt til rådighet, mot at banken tar pant i boligen din. Du kan enten ha hele boliglånet som en boligkreditt, eller ha en mindre boligkreditt på toppen av et tradisjonelt boliglån, dog er kravet fra de fleste banker at man maks kan få innvilget boligkreditt på inntil 70% av verdien på boligen.

Boligkreditten fungerer normalt slik at du via nettbanken har adgang til boligkreditten også. Du kan her se transaksjoner på lånet, se påløpte renter og benytte deg av kreditten ved å «overføre» penger fra boligkreditten til din lønns- eller brukskonto.

Usikret forbrukskreditt

I motsetning til et tradisjonelt forbrukslån der du får utbetalt hele lånesummen når lånet etableres, gir en forbrukskreditt deg en kredittramme du kan benytte når du måtte trenge det. Du betaler bare renter på den del av kredittrammen du faktisk til enhver tid har benyttet. Noen banker krever et årlig gebyr basert på størrelsen på kredittrammen, mens i andre banker er det helt kostnadsfritt å ha tilgang til kredittrammen, så lenge du ikke har benyttet noe av denne.

Forskjellen på boligkreditt og usikret kredittramme

Det er to hovedforskjeller på de to kredittypene, der den mest åpenbare er kostnaden. Mens en boligkreditt i dagens marked normalt har en rente på 2-4%, vil en usikret kredittramme på det samme beløpet gjerne ha en effektiv rente på 20-30%.

Den andre store forskjellen er at boligkreditten, som nevnt tidligere, tilbys med pant i egen bolig eller fritidseiendom. Så lenge boligprisene fortsetter å stige og du har tilstrekkelig egenkapital i eiendommen din, er dette helt uproblematisk. Risikoen, selv om den kan synes liten slik markedet er i dag, er at hvis vi skulle oppleve en kraftig nedgang i boligprisene, kan man hvis man har utnyttet hele sin boligkreditt, ende opp i en situasjon der man plutselig har langt over 80% belåning på boligen, noe som kan skape problemer hvis du må flytte eller refinansiere boliglånet.

Pass på nedbetalingen av brukt kreditt

Noe som ved første øyekast kan virke kjekt, men som i praksis kan vise seg å bli kostbart, er at de fleste former for boligkreditt og usikret kreditt ikke stiller noen krav om hvor mye du skal betale ned hver måned. Noen usikrede kredittrammer krever at du betaler et minimumsbeløp, gjerne på 2-3% av utestående saldo, mens de fleste boligkreditter overhodet ikke har noe krav om når og hvor mye du skal betale tilbake. Det skumle er at dette fort kan bli en sovepute der du legger opp til et minimum av nedbetaling og dermed ender opp med å stort sett bare betale tilbake påløpte renter og i praksis aldri får betalt tilbake noe særlig av hovedstolen på lånet.

For både boligkreditt og usikrede rammelån anbefales det derfor på det kraftigste å lage seg en nedbetalingsplan og være disiplinert nok til å holde seg til denne. Den beste måten å gjøre dette på, er ved å sette opp et automatisk trekk fra lønnskontoen din, som kjøres samme dag i måneden som du mottar lønn. På denne måten fristes du ikke i samme grad til å hoppe over et avdrag eller to, fordi du har mer lyst til å bruke pengene på forbruk den aktuelle måneden.

Normalt ikke mulig med fastrente

De aller fleste boligkredittlån har ikke mulighet for fastrente, rett og slett for å unngå spekulasjon i renten fra låntakers side, ved å trekke på boligkreditten i tilfeller der markedsrenten eventuelt er høyere enn fastrenten man hadde hatt på lånet.

I de tilfeller der man allerede har et eksisterende boliglån med fastrente, vil du normalt ikke kunne gjøre dette om til en boligkreditt. Løsningen her er å opprette et nytt lån for boligkreditten, med 2. prioritets pant i boligen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *