Hvilken bank er best på refinansiering?

Hvilken bank du bør bruke når du skal refinansiere gjeld, beror aller mest på hvilke rentebetingelser du får hos de forskjellige. I noen tilfeller kan andre ting spille inn, slik som mulighetene til å få betalingsutsettelse eller avdragsfrihet i en periode. Men, det er kostnadene som er avgjørende for de fleste, ellers hadde ikke refinansiering vært et tema for de. Ved å refinansiere er målet å kutte utgiftene, helst kraftig, samtidig som man får bedre oversikt over økonomien.

Store lån til refinansiering

Det er fire banker som skiller seg ut dersom summen som skal refinansieres er høy. Samtlige har en øvre grense for lån til refinansiering (eller normale forbrukslån) på en halv million kroner, med inntil 15 års nedbetaling. Dette er lån som det ikke kreves sikkerhet for, og der rentebetingelsene fastsettes med basis i låntakerens kredittverdighet. Skal man refinansiere et stort beløp, bør man vurdere å søke om lån fra alle bankene. Dermed øker sjansene for et positivt svar på minst en av søknadene, samt at man får flere tilbud å sammenligne.

OPP Finans

OPP Finans har som krav at søkeren er over 21 år og tjener minst 200 000 kroner i året. Ved lav inntekt vil man neppe få låne maksimumssummen, alt avhengig av om man har annen gjeld utenom det som skal refinansieres. Per i dag er de beste nominelle rentene du kan få hos OPP Finans på 7,5%, så lenge kredittscoren din er god nok. Med lavere kredittscore vil de tilbudte rentebetingelsene være høyere (likt hos alle banker som har usikrede lån).

Bank Norwegian

Bank Norwegian tilbyr refinansiering fra søkeren er fylt 18 år. Banken oppgir ikke noe inntektskrav, men du må ha en eller annen form for fast inntekt. Størrelsen på inntekten vil også påvirke lånesummen de er villige til å yte. De nominelle rentene starter på 8,99% hos Bank Norwegian, uansett om du søker om lån til refinansiering eller lån til forbruk.

yA Bank

De beste rentene for et lån til refinansiering fra yA Bank er på 8.95% nominelt per i dag. Banken er blitt svært populær, blant annet for sitt høye servicenivå, og yA Bank vinner til stadighet priser i det såkalte Bank NM. Hos yA Bank er det enkelt å få betalingsutsettelse og avdragsfrihet i en periode, men dette koster en del ekstra i form av gebyrer. Aldersgrensen for å få låne fra denne banken er 20 år, og du må ha en inntekt på minimum 250 000 per år.

Hvor mye kan man spare?

Grovt sett vil refinansiering lønne seg så lenge totalkostnadene reduseres med mer enn kostnadene ved et nytt etableringsgebyr. Dette gebyret er normalt på rundt 900 kroner, noe man som regel sparer inn bare på færre månedlige terminomkostninger. Summene man kan spare på rentekostnader avhenger av størrelsen på gjelden, hvilke betingelser man har på den, samt hva de nye rentebetingelsene blir. De fleste som refinansierer opplever et kraftig kutt i kostnadene, fordi gjelden som innfris ofte er fra kredittkort, smålån og forbrukslån med høye renter. Se her hvor mye du kan spare ved å se på de ulike effektive rentene forskjellige banker har.

Et kredittkort som er belånt med 100 000 kroner, kan koste så mye som 30 000 kroner bare i årlige renter. Har man flere, blir det tilsvarende verre. Rentene på et lån til refinansiering er som oftest godt under halvparten av dette, avhengig av kredittscoren til den som låner.

Gebyrene blir dyre etterhvert

Ofte er det også snakk om flere kreditter og lån, noe som i seg selv betyr tilsvarende antall gebyrer. Vi tenker ofte ikke over den femtilappen det ene månedlige betalingsgebyret utgjør, men totalt sett blir det mange penger av dette. Har du 3 kredittkort og to smålån, betaler du sannsynligvis totalt cirka 3 000 kroner i året bare i terminomkostninger. Gjennom refinansiering (samling av all gjeld i ett lån) er de årlige gebyrkostnadene kun cirka 600 kroner (50 kroner ganger 12 måneder).

Lavere månedlige utgifter

Kostnadene ved ett eller flere lån er ikke bare avhengig av de effektive rentene du betaler. Lengden på nedbetalingstiden er også viktig å tenke på. Dersom du for eksempel refinansierer gjeld som du normalt ville kvittet deg med på 2 år, og velger 5 år som nedbetalingstid på det nye lånet, så vil du neppe spare penger. Tvert imot er det sannsynlig at totalkostnadene blir høyere, fordi rentene løper betydelig mye lengre. Denne vurderingen må med når du refinansierer. Tenk igjennom hva du normalt ville brukt av tid på å kvitte deg med de lånene du vil samle, og prøv helst å korte ned tilbakebetalingstiden for enda mer besparelse.

Med det sagt, så er det for enkelte et poeng å ha lengre tid på det refinansierte lånet, fordi man da kan få lavere månedlige utgifter. Mange av de som søker om refinansiering av sine lån og kreditter, gjør dette når utgiftene blir så pass høye at de er vanskelig å betjene. Da blir det bedre at man er sikker på at det månedlige avdraget er godt innenfor det man klarer å betale, enn om man også begynner å slite med avdragene på det nye lånet.

Dette betyr eksempelrenten som oppgis

Bankene er pålagt å oppgi en eksempelrente når de averterer sine lånetilbud. Eksempelet er basert på den gjennomsnittlige renten på et lån til 65 000 kroner som går over 5 år, der alle gebyrer (etableringsgebyr og samtlige terminomkostninger for de 5 årene) er medregnet. Forskjellen mellom den laveste nominelle renten, og de rentene som man ser i renteeksempelet, skyldes med andre ord at den gjennomsnittlige kredittscoren til kundene er ganske lav. Som nevnt er det de med høyeste kredittscore som får de beste rentene, og motsatt. Eksempelet sier derfor ikke noe om hva dine rentebetingelser blir. Det får du først greie på når du sender inn søknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *